Aetna International

85230715022

Tầng 1, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

1 gói bảo hiểm

Aetna Inc. là một công ty chăm sóc sức khỏe được quản lý tại Mỹ chuyên cung cấp các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe truyền thống và người tiêu dùng, và các dịch vụ liên quan như y tế, dược phẩm, nha khoa, hành vi sức khỏe, chăm sóc dài hạn và khuyết tật. và các chương trình trợ cấp, và thông qua Medicare.

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

1900558899

35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

2 gói bảo hiểm

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt - Baoviet Insurance) là công ty thành viên được Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư 100% vốn.